رفتن به محتوای اصلی
x

دومین فراخوان اعطای گرنت پژوهشی توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی

دانشگاه علوم پزشکی مجازی در نظر دارد دومین فراخوان اعطای گرنت پژوهشی را در راستای حمایت از طرح های توسعه ای حوزه یادگیری الکترونیکی وآموزش مجازی به پژوهشگران، اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان علاقه مند اعطا نماید.
نامه و پوستر اطلاع رسانی فراخوان جهت دستیابی به جزئیات برنامه پیوست می باشد. نامه ،  پوستر