رفتن به محتوای اصلی
x

درباره ما

درباره ما شامل اطلاعات کلی درباره تاریخچه مرکز،اهداف، چشم اندازو ماموریت مرکز تحقیقاتی و وضعیت مرکز از نظر دارابودن موافقت اصولی یا موافقت قطعی و تاریخ دریافت آن می باشد.